eABI - to sprawdzone oprogramowanie dla Inspektora Ochrony Danych

Oprogramowanie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Oprogramowanie umożliwia prowadzenie:

 • Rejestru czynności przetwarzania.
 • Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Analizy ryzyka

Aplikacja eABI umożliwia także prowadzenie:
 • wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
 • opisu struktury zbiorów danych osobowych,
 • ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • rejestru zbiorów danych osobowych.

KRI

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.

Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.

Szkolenia

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.

Krajowe Ramy Interoperacyjności

 Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Interoperacyjność osiąga się przez:
 1. Ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące zadania publiczne; lub
 2. Wymienność, rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych współpracujących systemów; lub
 3. Zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań.

Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat KRI?
Chcesz sprawdzić czy spełniasz wymagania KRI?
Chcesz zlecić wykonanie audytu zgodności z KRI?

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej na temat KRI?


Poziomy Interoperacyjności

Podmioty realizujące zadania publiczne stosują rozwiązania z zakresu interoperacyjności na poziomie:

 • Organizacyjnym
 • Semantycznym
 • Technologicznym

Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągana jest przez:
 • informowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne, w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się, o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla usług realizowanych przez te podmioty;
 • standaryzację i ujednolicenie procedur z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poprawnej współpracy podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmiot realizujący zadania publiczne opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną.
Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągana jest przez:
 • stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w Rozporządzeniu;
 • stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach publikowanych w repozytorium interoperacyjności na podstawie przepisów Rozporządzenia;
 • stosowanie w rejestrach prowadzonych przez podmioty publiczne odwołań do rejestrów zawierających dane referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
Interoperacyjność na poziomie technologicznym osiągana jest przez:
 • stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w Rozporządzeniu;
 • stosowanie regulacji zawartych w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku uwzględnienia postanowień odpowiednich Polskich Norm, norm międzynarodowych lub standardów uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.

Jeżeli chcesz wykonać audyt zgodności z KRI w swojej organizacji/urzędzie napisz do nas.

Grow your business

Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.

Danet Wiesława Kurowska

eABI - Ochrona danych osobowych z eABI - to proste.
Copyright ©2022 Danet Wiesława Kurowska, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem